Tagisolering - Kileskåret

NYHED!

Hvor god isolation har konstruktionen?

Kileskåret isolering og beregning af U-værdi volder ofte mange kvaler.

Medtages effekten fra kuldebroer langs kanter, ved ovenlys og for befæstigelse bliver beregningerne særdeles vanskelige.

 
 


Bygningsreglementerne  skriver:
"Den energimæssige virkning af kuldebroer skal medtages ved beregning af transmissionskoefficienten U for de enkelte begningsdele"


Sundolitt as har i  Plastindustri regi og i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet udarbejdet et beregningsprogram til brug for fastlæggelse af resulterende U-værdi, inklusiv eventuelle kuldebroers virkning, for en given tagflade.

Som noget helt nyt kan programmet medregne isolansen for modfalskiler.

Programmet kan benyttes så tidligt i byggefasen som ved forprojekt til bestemmelse af isoleringslagets maksimum og minimum tykkelse.


Programmet downloades her. (programmet downloades som .zip file)

Programmanual version 0.9.2 downloades her.