Tag

U-værditabeller

 
Brug af U-værditabeller generelt
 
 
 
 
 
 
U-værdier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forudsætning for tabelværdier er angivet under hver enkelt tabel. 
 
 
 
 
 
 
Beregninger er udført i overensstemmelse med bestemmelse med DS418 "Beregning af bygningers varmetab"
 
 
 
Det er tilladt at interpolere indenfor tabellens værdier.
 
 
 
 
 
 
Bemærk at ikke alle tykkelser er aktuelle for alle typer/kvaliteter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  U-værdier for tag - EPS og XPS kvaliteter og tykkelser.      
                 
 

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

 

mm

41

38

37

36

34

33

31

 

 

S60

S80

XPS 200-700[t=100]

    S150          XPS 200-700
[40<t<80]

MX250           XPS 200-700   [t=30]

Climate C60 MX300-400

C80

 

50

0,49

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,41

 

60

0,44

0,42

0,41

0,40

0,39

0,38

0,36

 

75

0,38

0,36

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31

 

100

0,31

0,29

0,28

0,28

0,27

0,26

0,25

 

125

0,26

0,24

0,24

0,23

0,22

0,22

0,21

 

150

0,22

0,21

0,21

0,20

0,19

0,19

0,18

 

175

0,20

0,18

0,18

0,18

0,17

0,16

0,15

 

200

0,18

0,16

0,16

0,16

0,15

0,15

0,14

 

225

0,16

0,15

0,14

0,14

0,13

0,13

0,12

 

250

0,14

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

0,11

 

275

0,13

0,12

0,12

0,12

0,11

0,11

0,10

 

300

0,12

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

 

325

0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

 

350

0,11

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

0,08

 

375

0,10

0,09

0,09

0,09

0,08

0,08

0,08

 

400

0,09

0,09

0,09

0,08

0,08

0,08

0,07

 

450

0,08

0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

                 
  U-værdi. Beregnings forudsætninger for tagtabel.      
  U = 1/SR = Rovergangsisolans og pap+ Risolering+ RTF board+ Rbetondæk          
                 
  Risolering = Tykkelse/ldekl RTF board = 0,588            
  Rovergangsisolans og pap= 0,048 Rbeton= 0,032            
  For eksempel:              
  Tag med tagpap og 300 mm Climate isolering på betonvaffeldæk.          
  1/U = 0,14+0,048+0,588+0,300/0,031+0,032 =  10,485   =>   U = 0,10 W/m2K