Terrændæk uden gulvvarme

U-værditabel

 
Brug af U-værditabeller generelt
 
 
 
 
 
 
U-værdier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forudsætning for tabelværdier er angivet under hver enkelt tabel. 
 
 
 
 
 
 
Beregninger er udført i overensstemmelse med bestemmelse med DS418 "Beregning af bygningers varmetab"
 
 
 
Det er tilladt at interpolere indenfor tabellens værdier.
 
 
 
 
 
 
Bemærk at ikke alle tykkelser er aktuelle for alle typer/kvaliteter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  U-værdier for terrændæk uden gulvvarme - EPS og XPS kvaliteter og tykkelser.
                 
 

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

 

mm

41

38

37

36

34

33

31

 

 

S60

S80

XPS 200-700   [t=100]

        S150            XPS 200-700
[40
   XPS 200-700   [t=30]

Climate C60 MX250-300-400

C80

 

50

0,32

0,31

0,31

0,30

0,30

0,29

0,28

 

60

0,30

0,29

0,28

0,28

0,27

0,27

0,26

 

75

0,27

0,26

0,26

0,25

0,25

0,24

0,23

 

100

0,25

0,24

0,24

0,24

0,23

0,22

0,21

 

120

0,23

0,22

0,21

0,21

0,20

0,20

0,19

 

125

0,22

0,21

0,21

0,20

0,20

0,19

0,18

 

150

0,20

0,19

0,18

0,18

0,17

0,17

0,16

 

175

0,17

0,17

0,16

0,16

0,15

0,15

0,14

 

200

0,16

0,15

0,15

0,14

0,14

0,13

0,13

 

220

0,15

0,14

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

 

225

0,14

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

0,12

 

230

0,14

0,13

0,13

0,13

0,12

0,12

0,11

 

240

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

0,12

0,12

 

250

0,13

0,12

0,12

0,12

0,11

0,11

0,11

 

260

0,13

0,12

0,12

0,12

0,11

0,11

0,10

 

275

0,12

0,12

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10

 

300

0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

0,10

0,09

 

320

0,11

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

 

325

0,11

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

0,08

 

340

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

0,09

0,08

 

350

0,10

0,09

0,09

0,09

0,09

0,08

0,08

 

360

0,10

0,09

0,09

0,09

0,08

0,08

0,08

 

375

0,09

0,09

0,09

0,08

0,08

0,08

0,07

 

400

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

 

420

0,09

0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

 

440

0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

0,06

  NB! Skraverede værdier er tillagt stenlag således kapillarlagstykkelse til sammen andrager 150 mm.              
  U-værdi. Beregnings forudsætninger for terrændæk-/gulvtabel (uden gulvvarme)
  U = 1/SR = Rjord+ Risolering+ Rbeton +Rtynd gulvbelægning          
                 
  Risolering = Tykkelse/ldekl              
  Rjord= jordisolans = 1,5 Rtynd gulvbelægning = gulvisolans og indvendig overgangsisolans = 0,21      
  For eksempel:              
  Climate C80 160mm (nederste 75 mm mod jord): Beton 100 mm : Tynd gulvbelægning        
  1/U = 1,5 + 0,085/0,031 + 0,075/1,2*0,031 + 0,1/2,0 + 0,21 =   6,475  =>   U = 0,15 W/m2K