Ydervæg

U-værditabeller

 
Brug af U-værditabeller generelt
 
 
 
 
 
 
U-værdier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forudsætning for tabelværdier er angivet under hver enkelt tabel. 
 
 
 
 
 
 
Beregninger er udført i overensstemmelse med bestemmelse med DS418 "Beregning af bygningers varmetab"
 
 
 
Det er tilladt at interpolere indenfor tabellens værdier.
 
 
 
 
 
 
Bemærk at ikke alle tykkelser er aktuelle for alle typer/kvaliteter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  U-værdier for ydervæg - EPS kvaliteter og tykkelser.      
                 
 

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

 

 

mm

41

38

36

34

33

31

 

 

 

S60

S80

S150      

MX250     

Climate C60 MX300-400

C80

 

 

50

0,47

0,45

0,44

0,42

0,42

0,40

 

 

60

0,42

0,40

0,39

0,38

0,37

0,35

 

 

75

0,37

0,35

0,34

0,32

0,32

0,30

 

 

100

0,30

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

 

 

125

0,25

0,24

0,23

0,22

0,21

0,20

 

 

150

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

 

 

175

0,19

0,18

0,17

0,17

0,16

0,15

 

 

200

0,17

0,16

0,16

0,15

0,14

0,14

 

 

225

0,16

0,15

0,14

0,13

0,13

0,12

 

 

250

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

0,11

 

 

275

0,13

0,12

0,12

0,11

0,11

0,10

 

 

300

0,12

0,11

0,11

0,10

0,10

0,09

 

 

325

0,11

0,11

0,10

0,10

0,09

0,09

 

 

350

0,11

0,10

0,09

0,09

0,09

0,08

 

 

375

0,10

0,09

0,09

0,08

0,08

0,08

 

 

400

0,09

0,09

0,08

0,08

0,08

0,07

 

 

450

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

0,06

 

                 
  U-værdi. Beregnings forudsætninger for ydervægstabel.      
  U = 1/SR = Rindv + udv overgangsisolans+ Risolering+ Rtegl+ Rbagvæg          
                 
  Risolering = Tykkelse/ldekl              
  Rovergang  = 0,17 Rtegl= 0,151 Rbagvæg= 0,571          
  For eksempel:              
  Hulmur af tegl og letbeton med 190 mm Climate isolering          
  1/U =  0,17+0,151+0,19/0,031+0,571= 7,021    =>   U = 0,14 W/m2K