Fundering med F-sokkel

- det nemme og "lette" alternativ til traditionel fundering

Sundolitt Fundering kan anvendes til såvel muret byggeri som træhus byggeri. Kan anvendes til byggerier op til 1½ plan.  Komplet med elementer og terrændækisolering der leveres som "pakkeløsning". Færdigstøbte F-sokler, hjørneelementer og specialudviklede sokkelsøm.
 
Ved karnapper og lignende tilskæres elementer specielt og samles med sokkelsøm på byggepladsen. Kan kombineres med andre funderingsformer som eksempelvis pælefundering.
 
 
Frost
Elementer sikrer at funderingen sker i frostsikker dybde, jf. DS415 (6.2.4) og i henhold til DS/EN 13793, 1. udgave. Se evt. link til rapport fra Aalborg Universitet.
 
Kuldebroafbrydelse
F-soklens form sikrer sammen med ydervægsisolering og terrændæksisolering en effektiv kuldebroafbrydelse.
 
Skillevægge
Bærende og stabiliserende skillevægge placeres på terrændæk, hvorved kuldebroer helt undgås.
 
Deformationer/sætninger
Belastninger fordeles således at tryk på isolering bliver så ensartet som muligt, eller så lavt som muligt. Små eller ensartede sætninger reducerer risikoen for fremtidige differenssætninger betydeligt. Større punktlaster kan gives særskilte brede trykflader.
 

 
Radon
En løsning der sikrer, jf. Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om "Radon og nybyggeri", tæt konstruktion mod undergrunden. Ved muret byggeri ved at betonplade og fundamentsbjælke sammenstøbes, og ved træhuse ved at betonplade afsluttes under ydervægskonstruktionen. Beton skal sikres mod udtørring efter udstøbning. Tæt samling mellem betondæk og ydervæg skal sikres.
 
 
 

 
Dimensionering/stabilitet
For eventuel last fra søjler eller anden koncentreret last kan betonens trykflade øges lokalt mod isolering. Forkant- og bagkantbjælke eller forkantbjælke og terrændæk forbindes med rustfri bindere således at vandrette bevægelser undgås.
 
Lette konstruktioner forankres til bjælke med indstøbte ankre, beslag eller med indboringsankare. Eventuel ekstra ballast kan opnås med forankring til dæk.
 
 
 

Udlægning

Planlæg montagen fra første spadestik, og hele konstruktionen kan udføres i "en arbejdsgang" - uden ventetid.

 

Terræn afrømmes til bæredygtigt nivau. Afrømning følger udlægningsplan for det færdige funderingssystem. Byggeriet afsættes og sandpude udlægges, vibreres til gældende standard for vibrationsindstampning og afrettes. Underlaget afrettes svarende til +/- 5 mm over 3 m retskede.

 

Installationer for kloak, vand, varme o.lign. samt eventuelt dræn nedgraves. Vær opmærksom på udgravningsniveauer i forhold til fremtidigt fundament. Underkant - jf. drænnorm og funderingsnorm.

 

F-sokler monteres eventuelt med støtte i forkant (100x100). F-sokler samles med sokkelsøm. Bagside af F-soklens forkant smøres eventuelt med slipmiddel (formolie, -voks el. lign.)


 
Monteres efter afsætning og udlægningsplan.
Samlinger i isoleringslag skal føjes tæt sammen. Isoleringslag udlægges på kryds og i forbandt.

 

Færdigstøbte hjørneenheder (90°), såvel udvendige som indvendige hjørner, samles med sokkelsøm som ved standard elementer.
Hjørner med andre vinkler end 90° kan tilskæres fra fabrik. Elementer samles med sokkelsøm.
 
 
 
Elementer samles med sokkelsøm - 3 stk. pr. samling. Søm sikrer at elementer holdes sammen og ikke forskydes indbyrdes.
 
 
Armering efter behov imonteres. Der skal være armering både i underside og overside.
Forkantbjælke og bagkantbjælke/dæk forbindes med rustfri stål bindere pr. 625 mm, ø6,0. Binderes skæres ned i element top.
 
Eventuelle varmeslanger monteres på netarmering i dæk. Beton udstøbes. Udstøbning startes ved at forkant i alle elementer udfyldes. Udfyldningen sikrer stabilitet i forkanten for den efterfølgende udstøbning for bagkantbjælke og dæk. Husk! Udstøbning direkte på samlinger mellem dækplader og elementer indbyrdes skal undgås.
 
 
Forkant afskæres efter betonens afbinding. Afskæring foretages nemmest med elektrisk bajonetsav. Frilagt beton filtses eller pudses til ønsket overflade.
 
Den afskårne forkant lægges ned og ud fra fundament. Husk sikring mod skadedyr - Miljøstyrelsens vejledning. Husk tillægsisolering ved brug af  systemet til uopvarmede fritidshuse.