Fundering til træhus byggeri

Sundolitt Funderingssystem til let byggeri
Konstruktion
 
Funderingsløsning til 1 og 1½ plans træhus byggeri. F-soklen er udformet, således at elementer også kan anvendes til slanke konstruktioner.
 
Leveres som "pakkeløsning" med elementer og terrændækisolering.
 
F-sokler, hjørneelementer og sokkelsøm.
 
Ved karnapper og lignende tilskæres elementer specielt og samles med sokkelsøm på byggepladsen.
 
Ka kombineres med andre funderingsformer som eksempelvis pælefundering.
 
Sommerhuse specielt:
Såfremt ydervægskonstruktionen er meget slank, kan der være behov for særskilt tætning mellem dæk og forkantbjælke, ligesom der kan være behov for særskilt forankring til dæk. Vandret isolering ud for fundament øges med yderligere 100 x 400 mm.
 
 

 
 
Detalje ved bærende og sætnings-
følsom skillevæg.
 
Detalje ved stabiliserende ikke bærende skillevæg
 
 
 
 
 U-værdier og linietab
 
Lnietab i kant og U-værdi i dæk opfylder skærpede krav pr. april 2006.
 
Ved dør og vinduespartier forøges linietabet til 0,12 W/mK (U-værdi vindue 1,50 W/m²K). Linietab og U-værdi kan forbedres yderligere ved indvendig isolering på dæk.
 
Linietab 0,10 W/mK
U-værdi 0,11 W/m²K