Konstruktionseksempler

- med beton

Sundolitt S under beton

Opbygning:
Gulvbelægning
Betonlag 
Sundolitt S-plader

Afretningslag (plant stabil underlag)

Sundolitt S under beton - fugtfølsom belægning

Opbygning:
Gulvbelægning - fugtfølsom 
Eventuel fugtspærre
Betonlag
Sundolitt S-plader

Afretningslag (plant stabil underlag)

Sundolitt S over beton - fugtfølsom belægning

Opbygning:
Gulvbelægning - fugtfølsom 
Eventuel fugtspærre
Sundolitt S/MX-plader
Betonlag
Afretningslag (plant stabil underlag)

Sundolitt S over og under beton - fugtfølsom belægning

Opbygning:
Gulvbelægning - fugtfølsom 
Eventuel fugtspærre
Sundolitt S/MX-plader
Betonlag
Sundolitt S-plader

Afretningslag (plant stabil underlag)