Skillevægge på betondæk

- spar eventuelt separat fundament under skillevægge

 

Det bliver stadig mere populært at stille skillevægge direkte på terrændæk uden særskilt fundament. Med skillevægge uden fundament sikres blandt andet at der ikke opstår unødige kuldebroer. Ikke alle skillevægge er lige egnede for denne løsning.

Væggens belastning, sætningsfølsomhed, dækket bæreevne og dækkets sætning ved maksimum belastning. Elementer der skal indgå i vurderingen om skillevægsfundamenter helt kan udelades.

Særligt sætningsfølsomme skillevægge bør udføres med særlig omtanke eller et selvstændigt fundament. Specielt sammenbygning af skillevæg med andre konstruktioner på andet underlag skal vurderes. Skillevægge kan betragtes som linielast - se dimensioneringsteknik.
 
Skillevægge og gulvvarme: Se notat.

Er du i tvivl så spørg Sundolitt.

 

Lette skillevægge kan opstilles direkte på dæk.

Tungere skillevægge kan afhængig af vægt og sætningsfølsomhed opstilles direkte på betondæk.

Bærende samt særligt sætningsfølsomme skillevægge bør føres til separat fundament medmindre en særskilt sætningsvurdering viser andet.


 

 

Lette skillevægge kan opstilles på gulvbelægning.

Ikke bærende vægge bør føres til betondæk.

Bærende samt særligt sætningsfølsomme
skillevægge bør føres til separat fundament medmindre en særskilt sætningsvurdering
viser andet.