Gulv på Sundolitt isolering - uden beton

Sundolitt i gulvkonstruktion uden beton

- udførelsestips

"Svømmende gulve", hvor Sundolitt S gulvisolering indgår som både varmeisolerende og trykfordelende lag.

Sundolitt isoleringsplader kan udlægges direkte på plant, bærende underlag. Ved ujævne underlag kan anbefales et afretningslag. Se "Underlag".

Udlægning skal ske på underlag med planhed svarende til samme krav som stilles for trægulve - se forudsætninger i GSO eller Træ41anvisninger.

Opbygningerne kan anvendes til bolig og let erhverv (kontorlast).

 
 
 
 
 
Lastgrupper
 
Bolig
Kontor
Samlingslokaler
Butikker
Laster
2,0 kN/m²/2,0 kN
2,0 kN/m²/2,0 kN
2,0 kN/m²/2,0 kN
2,0 kN/m²/2,0 kN
Sundolitt S150
x
x
 
 
Sundolitt MX250
x
x
x
x
Sundolitt MX300
x
x
x
x
Sundolitt MX400
x
x
x
x

Tabellen viser sammenhængen mellem valg af isoleringskvalitet og belastningstype. Gulvtype eller trykfordelnde plade på isolering bør i egenskaber svare til 22 mm gulvspånplade. Vær opmærksom på at ved større isoleringstykkelser stilles større krav til isoleringens trykstyrke.
Gulvleverandørens anvisninger skal altid følges.

Afhængig af anvendelsen og afsluttende gulvtype, vil der i visse tilfælde være behov for, at der udlægges trykfordelende plade, eventuelt i form af gulvspånplade, gulvgipsplade eller tilsvarende, mellem gulvbelægning og isolering.

NB! Vær opmærksom på de store belastninger, der kan optræde langs randzoner (langs vægge og lignende). Ligeledes bør overgange mellem gulve med elastisk underlag og faste bygningsdele, planlægges særskilt, eventuelt ved afstivnng af pladekant.

Sundolitt S ved gulv uden beton

Opbygning:
Svømmende gulv
Mellemlag (gulvpap eller lignende)
Eventuel fugtspærre
Sundolitt S/MX-plader

Afretningslag (plant stabil underlag)

Sundolitt S ved gulv uden beton

Opbygning:
Svømmende Strøgulv
Mellemlag (gulvpap eller lignende) 
Eventuel fugtspærre
Sundolitt S/MX-plader
mellem strøer og under strøer
Afretningslag (plant stabil underlag)

NB! Strøer har kun til formål at have noget at gøre brædde gulv fast i. Selve gulvbrædde laget hviler på trykfast isolering mellem strøer. denne hviler igen på underliggende isolering 

Gulvvarme ved gulv uden beton

Opbygning:
Svømmende gulv
Mellemlag (gulvpap eller lignende)
Sundolitt Gulvvarme
Eventuel fugtspærre
Sundolitt S/MX-plader

Afretningslag (plant stabil underlag)