Fugt og gulve uden beton

- undgå fugt i konstruktionen

Kapillarbrydende lag

God byggeskik i Danmark foreskriver at gulve/dæk mod jord skal udføres med et kapillarbrydende på mindst 150 mm, uanset materiale sammensætning.

Sundolitt isolering (uanset kvalitet) er kapillarbrydende (se rapport) og kan derved indgå i det kapillarbrydende lag sammen med andet kapillarbrydende mateiale (til samlet tykkelse 150 mm) eller helt udgøre det kapillarbrydende lag (i tykkelse 150 mm).

Et kapillarbrydende lag kan eksempelvis bestå af 150 mm stenmateriale (kornstørrelse større end 4 mm). Eller 75 mm stenlag + 75 mm SUndolitt. Eller 50 mm stenlag + 100 mm Sundolitt. Fælles for nævnte opbygninger er at de alle er mindst 150 mm i tykkelse. 

Fugtspærreplaceringer

Som hovedregel skal der udlægges fugtspærre oven på Sundolitt isoleringsplader eller umiddelbart under et fugtfølsomt lag (trægulv, strøer m.v.) Ved gulve med tætte belægninger (linoleum o.lign.) skal gulvleverandørens anvisninger følges nøje.

Specielt ved kombination af gulvvarme og trægulve skal gulvleverandørens anvisninger for fugtspærrens placering følges nøje.

Ved gulve med meget store gulvflader bør fugtspærrens nødvendighed vurderes, fugtspærren kan her have en negativ effekt.

Her nedenfor er givet eksempler på fugtspærre placeringer jf. SBI anvisning 178 og 189 (2.udg.). De viste fugtspærre placeringer, samt det ovenfor skrevne, er også gældende for terrændæk uden betonlag (betonlag på skitser udgår derved).

 

 

Diffusions(damp)åben tæppebelægning og overfladetør beton. Ikke fugtfølsom gulvbelægning (klinker o.lign.)

Fugtfølsom belægning. Betonen bør være delvist udtørret.

 

 

Trægulv på strøer eller svømmende gulve af fugtfølsomt materiale (spånpladeer o.lign.)
Varmeslanger og ikke fugtfølsom gulvbelægning (klinker o.lign.)

 

 

Trægulv på strøer eller ugtfølsomt materiale (spånplader o.lign.)