Isolering af terrændæk

- for terrændæk med og uden beton

Sundolitt plader leveres med skarpe kanter. Samlinger med skarpe kanter medfører ingen forringelse i isoleringsevne og kapillarbrydende egenskaber.

Se produktet.

Ved udførelsen af et isolerret terrændæk kan du med fordel bruge Sundolitt. I kraft af pladernes kapillarbrydende egenskaber kan et ellers nødvendigt stenlag helt erstattes.

Medmindre terrænforholdene kræver, at der under alle omstændigheder skal køres fyld til byggepladsen, sparer du både tid og penge ved denne løsning.

Vær omhyggelig med underlaget, da eventuelle ujævnheder her kan give sætninger i fremtiden.

For isoleringskrav henvises til afsnittet Varmeteknik.
 
NB! Sundolitt og EPS branchen i Danmark anbefaler isolering udlagt i to lag. Hvor isoleringslagets tykkelse overstiger 275 mm anbefales alene to-lags løsninger. Ved et-lags løsninger kan lagets egenskaber forringes.

 

 

Sundolitt tilpasses nemt med almindeligt håndværktøj.

 

Sundolitt udlægges i forbandt. Start i sokkelhjørne.

 

 

Kuldebroisolering langs sokkel med Sundolitt strimler.