Skillevægge på dæk uden beton

- spar eventuelt separat fundament under skillevægge

Det bliver stadig mere populært at stille skillevægge direkte på terrændæk uden særskilt fundament. Med skillevægge uden fundament sikres blandt andet at der ikke opstår unødige kuldebroer. Ikke alle skillevægge er lige egnede for denne løsning.

Væggens belastning, sætningsfølsomhed, dækket bæreevne og dækkets sætning ved maksimum belastning. Elementer der skal indgå i vurderingen om skillevægsfundamenter helt kan udelades.

Særligt sætningsfølsomme skillevægge bør udføres med særlig omtanke eller et selvstændigt fundament. Specielt sammenbygning af skillevæg med andre konstruktioner på andet underlag skal vurderes. Skillevægge kan betragtes som linielast - se dimensioneringsteknik.

Er du i tvivl så spørg Sundolitt.

 

Lette skillevægge kan opstilles på gulvbelægning.

Både tunge ikke-bærende og bærende skillevægge,
bør føres til separat fundament, medmindre en særskilt
sætningsvurdering viser andet.