Sundolitt Gulvvarme

Inden gulvvarme til trægulve vælges, bør den aktuelle gulvleverandør tages med på råd. Specielt kan nævnes: Er gulvet egnet til gulvvarme? Er der temperaturgrænser? Fugtspærre placering?

Ved gulvvarme til flere rum etableres der en slangekreds pr. rum. En kreds bør maksimalt have en slangelængde på 100-120 m.

Inden udlægning af Sundolitt gulvvarme skal det tilses at underlaget er plant og stabilt, i øvrigt i overensstemmelse med anvisninger givet i TRÆ 41 eller tilsvarende.Vær opmærksom på at denne planhed og stabilitet følger gulvet helt op til den afsluttende gulvoverflade.
 

 

 

 

 
Monteringsvejledning
 
EPS plader deles nemt. Minimerer spild.   
EPS plader udlægges således at fremløb føres langs ydervægge
Plader udlægges til den planlagte rørføring. Undgå rør under skabe og lignende.
Aluminiumsplader deles til enkelt rørføring ved fremløb og anden tilpasning.
Aluminiumsplader udlægges således de låser EPS plader. Afstand mellem aluminiumsplader indbyrdes 5 mm.
Gulvvarmeslanger "clipses" ned i aluminiumsplader. Husk på at undgå torsionsspændinger i slanger.
 
Ved udlægning kan EPS plader tilskæres
således felter uden varmefordelings-plader minimeres - se foregående illustration.
 

Se konstruktionseksempler og montagetips her.

HUSK!
- Brug kun varmeslanger med iltbarriere.
- Maksimal kredslængde 100-120 m (ved 20 mm           varmeslange).
- Spørg aktuel gulvleverandør til råds om maksimale temperaturer, dampspærre, pap, eventuelt behov for ydeligere mellemlag (lastfordelingsplade).
- Varmeslanger bør ikke lægges under skabe og lignende faste installationer.
- Varmeslanger bør udlægges på tværs af gulvbelægning.
- Undgå torsionsspændinger i slangen.
- Rengør rørgange inden udlægning af varmeslange.
- Beskyt det udlagte gulvvarmesystem i mod unødig byggepladsfærdsel.