Underlag

Afretning af gruslag

- for Sundolitt isoleringsprodukter

Sundolitt isolering er et hårdt, stift og plant materiale, hvilket er egenskaber der tilstræbes for at give den færdige konstruktion den fornødne styrke. Denne stivhed og planhed kræver at underlaget er relativt plant. Meget ujævne overflader vil reducere den færdige konstruktionsstyrke, og forøge risikoen for fremtidige deformationer.

Uden beton:

Såfremt Sundolitt isoleringen skal danne underlag for trægulve uden beton, skal planhed sikres omhyggeligt. Krav stillet til planhed for trægulv skal regnes gældende for isoleringsplader - eksempel fra TRÆ41 (1) ± 2 mm på et 2 m retholt.

Med beton:

På terræn

Underlag skal være plant og bæredygtigt. Komprimeret og planeret grus/sand er særdeles velegnet. Lagets tykkelse er ikke fast, det skal blot være muligt at planere og komprimere til den ønskede fasthed. Fastheden vil afhænge af hvilken belastning hele konstruktionen påføres. Forslag til planhed; 10 mm over 3 m retskede.

Eksempler på ønsket hårdhed (angivet som ballasttal) kan blandt andet ses i vores dimensioneringstabeller.

På stenmateriale (kapillarbrydende lag)

Samme krav som ved terræn. Stenlag har, trods omhyggelig komprimering, ikke den samme "bæreflade" som gruslag, hvilket der skal tages højde for ved valg af isoleringskvalitet.
Forslag til planhed; se ovenfor.

NB! Stenunderlag anbefales ikke ved lette konstruktionsopbygninger

På beton

Samme krav som ved terræn.
Betonoverflader er ofte udført uden afretning, glitning og lignende, der ville være et fornuftigt underlag at bygge videre på. Ved meget ujævne overflader kan planheden opnås ved at udlægge et lag egnet ovntørret sand eller lignende (der findes også gipsbaserede produkter til formålet). Laget skal være plant og stabilt. Komprimeres og planeres som nævnt ovenfor ved gruslag.
Forslag til planhed; se ovenfor.