Brand

Sundolitt tagisolering og brand

Sundolitt tagisolering er klassificeret F og skal jf. bygningsreglementerne (eksempelsamling om brandsikring af byggeri) og Tekniske forskrifter beskyttes mod brand.

Sundolitt isolering kan jf. bygningsreglementerne anvendes i bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 9,6 m over terræn, når isoleringsmaterialet er afdækket på lodret og vandret underside med mindst klasse K1 10 B-s1, d0 [klasse 1 beklædning] eller med mindst bygningsdel EI 30 [BD-bygningsdel 30]

Tagfladens overside skal opfylde klasse Broof (t2) [klasse T tagdækning]

Sundolitt as har i Plastindustri regi og i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut udarbejdet en eksempelsamling med løsninger for anvendelse af Sundolitt isolering på næsten ethvert tag, såvel beton som stål.

Enkelte løsninger angiver behov for MK-godkendelse.

Download brandvejledningen her.


Sundolitt as har MK-godkendelse for anvendelse af Sundolitt isolering på blandt andet stålpladetage.

Download MK-godkendelse her.


.