Standard tagfald

Ny to-kile løsning introduceres

 

  • Nemt og overskueligt system til ethvert tag med fald på 1:40 eller 1:100 for renovering.
  • 2 typer standardkiler og 1-2 typer underlagsplader.
  • robuste dimensioner.
Kan leveres i kvaliteterne S60, S80, S150, MX250 og C80.
 
Fald 1:40 (25 mm pr. m).
K1 (kile 1): 50 - 80 mm.
K2 (kile 2): 80 - 110 mm.

Kilerne øges med underlagsplader 60 og 120 mm for længere tagfald.

Fald 1:100 (10 mm pr. m).
K01 (kile 1):32 - 45 mm.
K02 (kile 2):45 - 57 mm.

Kilerne øges med underlagsplader 25 og 50 mm for længere tagfald.

Kilesystemet suppleres under fladen med underlagsplader i plane plader til ønsket U-værdi.
(Beregning - se beregningsprogram til tag).

Udlægningsprincip:

 

Tagfladens kehl- og gratsamlinger
Tagfladens kehlsamlinger (fald ind mod tagflade) og gratsamlinger (fald væk fra tagflade) opbygges i samme princip og af samme plader som for standard tagfald.

   

 


Kehl og Grat samlinger udføres altid under 45º.

 

Kehlsamling.

 


Gratsamling.

 

 

 

 

Grat eksempel.