Kældervægsisolering

- isolering og dræning i et.

Konstruktion

På kældervægge støbt af beton opsættes Sundolitt Drænplader direkte på ydervæggen, eventuel efter en asfaltering, eller anden form for fugtmembran.
På kældervægge opbygget af bloksten af beton eller letklinkerbeton skal der udføres en berapning og asfaltering, eller anden form for fugtmembran, inden opsætning af Sundolitt Drænplade.

Se Sundolitt Drænplade, - Vandnæse

Opsætning

Kældervæg udføres oftest med en fugtmemebran. Enten ved påsmurt asfalt eller tilsvarende system eller ved opsætning af plastmembran.Se i øvrigt SBI anvisning nr. 224.

Sundolitt Drænplade kan opsættes med for eksempel fliseklæb, vandbaserede klæbemidler og lime beregnet til polystyren. Hvis der kræves mekanisk befæstigelse anvendes isoleringsdybler. Mængde af klæber eller befæstigelse afstemmes med hvorlænge Drænpladen skal henstå uden jordpåfyldning. NB!Mekanisk befæstigelse kan perforere fugtmembranen på væg.

Drænplader levers med sideoverlæg til fiberdug. Sideoverlæg fastgøres til naboplade med plastnåle, søm eller andet. Sideoverlæg skal blot fastholdes indtil opfyldning er foretaget. Sideoverlæg fastholdes som vist på tegning.

Ved kældervægge højere end eller mindre end drænpladeformatet 2400 mm, vil løsningen være at starte opsætning i kældervægsfladens nederste venstre hjørne. Overskydende "top" afskæres og opsættes ved siden af nederst.

Vandnæse fastgøres tilkældervæg enten ved klæbning eller ved mekanisk fastgørelse. Mekanisk befæstigelse kan eksempelvis være hammerekspansionsnitter. Fastgørelse på 30-40 cm. Befæstigelse skal ved vandnæse være foreneligt med aluminium.
Sokkelpuds sikrer at overfladevand ledes ud på ydersiden af drænplade. Hvis dette ikke er tilfældet, skal vandnæse så vidt muligt tætnes ind mod væg.