Sundolitt Letfyld

Til lastkompensering for og aflastning af bygværker

 

Hvorfor letfyld?

Terræn eller konstruktioner med ringe eller forringet bæreevne kan aflastes betydeligt ved at indbygge trykfaste materialer med lav densitet.

 

Hvorfor Sundolitt Letfyld?
For hver meter jord (densitet 1.100 kg/m³), der erstattes med Sundolitt Letfyld, gives et bæreevneoverskud op til 1.050 kg/m².
 
Kompensationsfyld
Sætningsproblemer ved eksempelvis vejbygning på blød bund kan undgås ved at udskifte det øverste jordlag med et lettere materiale. Dette kaldes kompensationsfyld-metoden.
 
Ideen med kompensationsfyld-metoden er at eliminere tillægslast fra konstruktioner, således at problemer med senere sætninger reduceres betydeligt. Konstruktioner med kompensationsfyld forudsætter detaljeret kendskab til de underliggende jordlag og til variationer i grundvandsspejlet.
 
Hvor?
Ved anvendelse af letfyld materiale opnås en signifikant reduktion af den permanente last på jord eller bygværk og bruges følgende steder: 
 
- veje over blødbundsområder
- over konstruktioner med lav bæreevne
-  bag støttemure for at reducere sætninger og vandret jordtryk (aflastning af eksisterende bygværker)
 
Egenskaber
Sundolitt Letfyld er et ultra letvægts bundsikringsmateriale med tør densitet, afhængig af kvalitet, mellem 10 og 40 kg/m³. Den ekstremt lave densitet kombineret med gode mekaniske egenskaber og lang levetid giver ingeniører mulighed for at konstruere sætningsfrie vejpassager i terrænområder med ringe bæreevne.

Sundolitt Letfyld's lave vægt er den væsentligste fordel (design densitet 0-100 kg/m³) kombineret med stor trykstyrke 60-150 kN/m² ved 5% deformation. Sundolitt Letfyld er et elastisk materiale som ved belastning deformeres.
 
Det Norske Statens Vegvesen har løbende gennemført sætningsregistreringer i marken på udførte EPS konstruktioner, sætninger har vist sig små og næsten ubetydelige.

Den lave vægt er også en fordel på byggepladsen. En letfyldsblok i normal format (500x1200x2400 mm) kan nemt håndteres af en til to mand på byggepladsen - 22-60 kg.
 

Tværsnit
Dæmningsopbygning ved vejes passage over terræn med ringe jordbundsforhold.
Lastkompensation
 
Trykstyrker
Sundolitt Letfyld leveres i flere kvaliteter
(fremhævet kvalitet er standard)
Skema:
           S60     S100     S150
                A:        60       100        150
B:        70       120        200
 
A: Karakteristisk trykstyrke ved 5% 1) deformation i henhold til DS/EN 826
B: Karakteristisk trykstyrke ved 10%1) deformation i henhold til DS/EN 826
1) Standard prEN 14933.
 
Friktionskoefficient 2)
Mellem Letfyldblokke indbyrdes og Letfyldblokke og afretningslag m 0,5
               2) jf. Veglaboratoriet, Vegdirektoratet, Norge blankett 482
 
Densitet 3)
Ved sætnings- og stabilitetsberegninger r  100 kg/m³
Ved sikring mod opdrift                              r  15 kg/m³
                3) jf. Veglaboratoriet, Vegdirektoratet, Norge blankett 482
 
Anvendelse i øvrigt og kvalitetsikring
I henhold til projektmateriale. Se også Blankett 482, 483 og 484 fra Veglaboratoriet, Vegdirektoratet, Norge og eventuelt prEN 14933.
 
 
 
Længdesnit i dæmningsopbygning
 
 
 
Sideudvidelse i områder med ringe bæreevne i terræn
 
 
Større sideudvidelser
 
 
Aflastning af nye og eksisterende bygværker.