Sundolitt logoSundolitt logo
Anlæg og letfyldAnlæg og letfyld
Anlæg og letfyldAnlæg og letfyld

Anlæg og letfyld

- kompensationsfyld og aflastning af såvel nye som gamle konstruktioner

*Billedet herover viser Vejfyld som lastkompenserende fyld ved ny vej ved Campus Aabenraa.

Hvorfor letfyld?

Terræn eller konstruktioner med ringe eller forringet bæreevne kan aflastes betydeligt ved at indbygge trykfaste materialer med lav densitet.

Hvorfor Sundolitt Letfyld?

For hver meter jord (densitet 1.100 kg/m³), der erstattes med Sundolitt Letfyld, gives et bæreevneoverskud op til 1.050 kg/m².

Egenskaber

Sundolitt Letfyld er et ultra letvægts bundsikringsmateriale med tør densitet, afhængig af kvalitet, mellem 10 og 40 kg/m³. Den ekstremt lave densitet kombineret med gode mekaniske egenskaber og lang levetid giver ingeniører mulighed for at konstruere sætningsfrie vejpassager i terrænområder med ringe bæreevne.

Sundolitt Letfyld's lave vægt er den væsentligste fordel (design densitet 0-100 kg/m³) kombineret med stor trykstyrke 60-150 kN/m² ved 5% deformation. Sundolitt Letfyld er et elastisk materiale som ved belastning deformeres.

Det Norske Statens Vegvesen har løbende gennemført sætningsregistreringer i marken på udførte EPS konstruktioner. Sætninger har vist sig små og næsten ubetydelige.

Den lave vægt er også en fordel på byggepladsen. En letfyldsblok i normal format (500x1200x2400 mm) kan nemt håndteres af en til to mand på byggepladsen - 22-72 kg.

Vej-/Letfyld - Lastkompensation

Kompensationsfyld

Sætningsproblemer ved eksempelvis vejbygning på blød bund kan undgås ved at udskifte det øverste jordlag med et lettere materiale. Dette kaldes kompensationsfyld-metoden.

Ideen med kompensationsfyld-metoden er at eliminere tillægslast fra konstruktioner, således at problemer med senere sætninger reduceres betydeligt. Konstruktioner med kompensationsfyld forudsætter detaljeret kendskab til de underliggende jordlag og til variationer i grundvandsspejlet.

Hvor?

Ved anvendelse af letfyld materiale opnås en signifikant reduktion af den permanente last på jord eller bygværk og bruges følgende steder:

- veje over blødbundsområder

- over konstruktioner med lav bæreevne

- bag støttemure for at reducere sætninger og vandret jordtryk (aflastning af eksisterende bygværker)

Vej-/Letfyld - aflastning

Mulighed for stejle anlæg.

Vej-/Letfyld - Aflastning

Reducerer/Fjerner vandret tryk.


(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.