Sundolitt logoSundolitt logo

Persondataforordningen (GDPR)

Sundolitt as fokuserer på at varetage og beskytte vores kunders privatliv. Vi behandler personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder i overensstemmelse med Persondataforordningen. Personlige oplysninger er oplysninger og vurderinger, der kan knyttes til dig som kunde.

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvilke personlige oplysninger vi modtager og indsamler, når du bestiller og bruger varer og tjenester fra Sundolitt as, samt hvad vi gør for at beskytte personlige oplysninger.

Du bør gøre dig bekendt med indholdet af denne fortrolighedserklæring. Ved at bestille og bruge vores varer og tjenester accepterer du, at vi behandler personlige oplysninger i henhold til denne fortrolighedserklæring og de rammer, der er fastsat i gældende lovgivning.

1 BEHANDLING ANSVARLIG

Sundolitt as er ansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med alle varer og tjenesteydelser, der leveres af Sundolitt as.

2 VORES BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

2.1 Registrering og indsamling af personoplysninger

Sundolitt as behandler de personlige oplysninger, du giver, når du registrerer dig hos os, f.eks. oplysninger om dit navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer samt oplysninger, du ellers leverer fra dig med din IP-adresse. Vi indsamler kreditoplysninger efter anmodning om salg på kredit.

Derudover indsamler Sundolitt as løbende og behandler oplysninger om dit kundeforhold med os, såsom information om købshistorik og de tjenester, du benytter.

2.2 Hvad personlige oplysninger bruges til

Vi bruger dine personlige oplysninger til at forsyne dig med de varer og tjenester, du har registreret og for at administrere dit kundeforhold, afslutte levering og fakturering og informere dig om eventuelle prisjusteringer, der er relevante for dit kundeforhold.

2.3 Specielt om brugen af cookies

Nogle dele af www.sundolitt.dk bruger cookies. Cookies bruges til at gøre www.sundolitt.dk mere brugervenligt. Vi bruger ikke cookies til at indsamle følsomme personlige oplysninger. Du kan til enhver tid foretage ændringer i din browser og blokere cookies.

3 SÆRLIG BRUG AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED

MARKETING

Vi bruger personlige oplysninger til at give dig information om varer og tjenester, som du måske er interesseret i.

Hvis du er eller har været en kunde hos Sundolitt as, vi vil indhente samtykke, inden vi kan sende elektronisk information eller markedsføring.

Sundolitt bruger også telefon, e-mail og andre digitale kommunikationskanaler til markedsføring mod kunder. Markedsføring gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne henvendelser, kan du til enhver tid afmelde dig selv.

Hvis du ikke er eller har været kunde, bruger vi kun elektronisk markedsføring, som f.eks. at sende et nyhedsbrev, hvis du udtrykkeligt accepterer at modtage sådanne markedsføringshenvendelser.

4 INFORMATION OM ANSATTE

Sundolitt as behandler personlige oplysninger om medarbejderne til at styre løn og medarbejderansvar i henhold til gældende lovgivning. De nødvendige oplysninger registreres for betaling af løn, såsom grundlæggende data, lønniveau, tidsregistrering, skattefradrag, skattemyndighed, fagforeningsmedlemmer og refusioner samt eventuelle offentlige omkostninger.

Sundolitt as registrerer information vedrørende nøglehåndtering af in-passager samt information om adgang til IKT-systemer. Oplysningerne gives kun i forbindelse med lønudbetalinger og andre lovbestemte leverancer. Slettelsesrutiner for personlige data følger årsregnskabsloven.

Personlige mapper gemmes i medarbejderarkivet. Mapper ryddes ved udløbet af ansættelsesforholdet.

5. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og har til enhver tid foranstaltninger til at sikre fortrolighed, tilgængelighed og integritet.

Dine personlige oplysninger gemmes kun så længe Sundolitt as har et væsentligt behov for dette og under alle omstændigheder ikke længere end hvad der følger af den nuværende lovgivning. Når Sundolitt as, som ikke længere har et væsentligt behov for opbevaring af personoplysninger, slettes eller anonymiseres oplysningerne.

6 FORHOLD VEDRØRENDE PERSONLIGE OPLYSNINGER - TAVSHEDSPLIGT

Vi vil ikke videregive personlige oplysninger vedrørende dig eller nogen i samme firma til tredjemand, med mindre videregivelse sker:

a. med samtykke fra den person, som informationen gælder for,

b. i medfør af lov eller lovbestemmelse,

c. ved kendelse fra en domstol eller anden myndighed, eller

d. som led af samhandelsforhold mv. hvor der er saglige grunde.

Tavshedspligten forhindrer ikke at Sundolitt as stiller de ovennævnte personoplysninger til rådighed for de virksomheder, der efter aftale med Sundolitt as, som udfører den tekniske eller administrative drift af vores tjenester.

Når vi leverer personlige oplysninger til virksomheder som nævnt her, sikrer vi at disse tredjeparter overholder Sundolitt as’ krav til behandling og brug af personoplysninger og gældende lovgivning.

Sundolitt as kan give tredjepart adgang til akkumulerede og anonymiserede data.

7 DINE RETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til indblik i de oplysninger, som Sundolitt as har registreret om dig. Du kan også kræve rettelse og sletning af personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8 REVISION AF DENNE ERKLÆRING

Vi kan ændre denne fortrolighedserklæring, hvis:

a. Behandlingen af personoplysninger ændres, eller

b. Revision anses for at være nødvendig på grund af ændringer i love eller bestemmelser, der er givet i overensstemmelse med loven.

9 HENVENDELSE

Kontakt os, hvis du ønsker mere information om Sundolitt as’ behandling af personoplysninger.

Kontakt

Email: danmark@sundolitt.com

Telefon: +45 7011 1020

Postadresse: Krog Skolevej 3, 7190 Billund

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.