Sundolitt logoSundolitt logo

Kvalitet og certificeringer

- med kundens behov som mål

Sundolitt's kvalitetspolitik er i al sin enkelthed at sætte kundens behov i centrum.

Sundolitt as indretter sig til stadighed efter netop kundens behov. Jævnlig kontrol heraf foretages med kundetilfredshedsundersøgelse. Derudover tilses at produktion-, ekspeditions- og produktudviklingsprocesser hele tiden ligeledes indretter sig efter kundens behov.

Sikring af at alle vore kunder får den aftalte vare, med de lovede egenskaber, til den aftalte tid, til det rigtige sted og til den aftalte pris.

Certifikat ISO9001:2015

Certifikat ISO9001:2015 English

Certifikat ISO14001:2023 English

Kvalitet

"Husk på at CE-mærket er et rejsepas, ikke et kvalitetstempel"

Byggevareforordning og ydeevneerklæring

Den 1. juli 2013 finder størstedelen af Byggevareforordningens bestemmelser anvendelse. Formålet er, at afklare og forenkle systemet samt styrke tilliden til CE-mærket.

Den 28. februar 2011 blev en ny forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer vedtaget. På trods af forordningen træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, er der for de fleste tiltag indført en overgangsperiode indtil 1. juli 2013.

Ydeevnedeklarationer

Byggevareforordningen medfører et krav om, at alle CE-mærkede byggevarer skal ledsages af en såkaldt ydeevnedeklaration. Ydeevnedeklarationen erstatter overensstemmelseserklæringen og indeholder de deklarerede værdier.

Ydeevnedeklarationer for alle Sundolitt isoleringsprodukter/-kvaliteter findes under hvert enkelt produkt. Deklarationerne bekræfter egenskaber og, at produkterne er fremstillet i overensstemmelse med DS/EN 13172 og i henhold til DS/EN 13163.

Ydeevnedeklarationerne består blandt andet af klasse- og niveaubetegnelser som beskrives nærmere under Egenskaber og Tolerancer.

Deklarationerne er opdelt efter produktionssted. På leverede varers mærkning ses af produktionskodens forbogstav som henviser til hvilken fabriksenhed varen er produceret.

A = Viborg

B= Slangerup

C= Billund

SP = Sunpack

NB! For ældre ydeeveneerklæringer end ovenstående kontakt Sundolitt Kundeservice.

Koder på materiale

Forklaring af koder (tolerancer) finder her.


(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.