Sundolitt logoSundolitt logo
TerrændækTerrændæk
TerrændækTerrændæk

Terrændæk

- stabile løsninger til såvel bolig som industri.

Terrændæk udføres oftest med traditionelt armeret beton, men kan i dag også udføres med fiberarmeret beton og specielt med fordel ved renovering helt uden beton.

Terrændæk og gulve på Sundolitt isolering ses idag med følgende opbygninger:

Dæk bestående af armeret beton i forskellige tykkelser afhængig af belastning og underliggende isolerings styrke og tykkelse.

 • Betondæk (her vist med gulvvarme)
 • Sundolitt isoleringslag
 • Sandafretningslag til plant, stabilt og bæredygtigt terræn

Eller af andet plademateriale.

 • Plademateriale (her vist som gulvspånplade)
 • Her vist med Sundolitt Gulvvarme
 • Fugtspærre
 • Sundolitt isoleringslag
 • Sandafretning til plant, stabilt og bæredygtigt terræn

Sundolitt EPS og XPS som isoleringslag i terrændæk har gode styrke- og stivhedsegenskaber, hvilket gør materialerne velegnede til terrændæk og gulve, hvor isoleringsmaterialet udover at fungere som varmeisolering, kapillarbrydende lag og også skal optage belastninger på betondæk/plademateriale.

Underlag for isolering skal være plant, stabilt og bæredygtigt. Plant for den endelige planhed af dæk/gulv. Stabilt for at materialet ikke flytter sig lodret og vandret ved belastning. Bæredygtigt for at kunne bære den last som som dækket/gulvet er tiltænkt.

Glem ikke radonsikring. Læs mere.

Forskellige opbygningsprincipper


Terrændæk med klinker

 • Klinker
 • Betondæk
 • Isoleringslag
 • Sand

Isolering anbefales udlagt i to lag og med forskudte samlinger.

Terrændæk afsluttes langs kanter med Sundolitt strimler i tykkelse der passer til øvrige konstruktion. Jo større tykkelse jo bedre.

Terrændæk med trægulv

 • Svømmende trægulv
 • Fugtspærre
 • Betondæk
 • Isoleringslag
 • Sand

Isolering anbefales udlagt i to lag og med forskudte samlinger.

Terrændæk afsluttes i kanter med Sundolitt strimler i tykkelse der passer til konstruktion. Jo større tykkelse jo bedre.

Terrændæk med isolering over og under beton

 • Svømmende trægulv
 • Fugtspærre
 • Sundolitt isolering
 • Betondæk
 • Sundolitt isolering
 • Sand

Isolering under beton anbefales udlagt i to lag og med forskudte samlinger.

Terrændæk afsluttes i kanter med Sundolitt strimler i tykkelse der passer til konstruktion. Jo større tykkelse jo bedre.

Isolering over betonplade skal være Sundolitt S250MX - læs mere i TræFakta 12 fra www.traeinfo.dk.

Terrændæk med isolering over beton

 • Svømmende trægulv
 • Fugtspærre
 • Trykfast Sundolitt
 • Betondæk
 • Kapillarbrydende lag

Isolering over betonplade skal være Sundolitt S250MX - læs mere i TræFakta 12 fra www.traeinfo.dk.

Vær opmærksom på anbefalinger til maksimalt isolerings tykkelser over beton.

Terrændæk med gulvvarme over beton

 • Svømmende trægulv
 • Gulvpap
 • Sundolitt Gulvvarme
 • Fugtspærre
 • Betondæk
 • Isoleringslag
 • Sand

Isolering anbefales udlagt i to lag og med forskudte samlinger.

Terrændæk afsluttes i kanter med Sundolitt strimler i tykkelse der passer til konstruktion. Jo større tykkelse jo bedre.

Isolering/gulvvarmeplader over betonplade skal være Sundolitt S250MX - læs mere i TræFakta 12 fra www.traeinfo.dk.

Opbygning uden beton med svømmende trægulv

 • Svømmende trægulv
 • Fugtspærre (kan med fordel placeres 100 mm nede i isoleringslag)
 • Isoleringslag
 • Sand

Isolering anbefales udlagt i to lag og med forskudte samlinger.

Fugtspærre/radonspærre kan ed fordel planlægges placeret 100 mm nede i isoleringlag.

Isolering skal være Sundolitt S250MX - læs mere i TræFakta 12 fra www.traeinfo.dk.

Opbygning uden beton med svømmende strøgulv

 • Svømmende strøgulv
 • Trykfast Sundolitt
 • Fugtspærre
 • Isoleringslag

Isolering anbefales udlagt i to lag og med forskudte samlinger.

Strøer må ikke hvile på underliggende isolering.

Endeligt trægulv skal virke svømmende på isolering og i stryke og stivhed svare til 22 mm gulvspånplade.

Isolering skal være Sundolitt S250MX - læs eventuelt mere i TræFakta 12 fra www.traeinfo.dk.


Opbygning uden beton med svømmende trægulv og gulvvarme

 • Svømmende trægulv
 • Gulvpap
 • Sundolitt Gulvvarme
 • Fugtspærre
 • Isoleringslag
 • Sand

Isolering anbefales udlagt i to lag og med forskudte samlinger og fugtspærre/radonspærre kan med fordel indbygges 100 mm nede i isoleringslag.

Isolering/gulvvarmeplader skal være Sundolitt S250MX - læs eventuelt mere i TræFakta 12 fra www.traeinfo.dk.

Dimensioneringsvejledninger findes her.

Brochureblad findes her.

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.