Sundolitt logoSundolitt logo
Fundering - LavenergibyggeriFundering - Lavenergibyggeri
Fundering - LavenergibyggeriFundering - Lavenergibyggeri

Fundering - Lavenergibyggeri

- en løsning for fremtidens lavenergibyggeri

Moderne byggeri sukker efter nemmere håndtering, lavere materialeforbrug og kortere byggetid.

Sundolitt Fundering betyder mindre gravearbejde, mindre beton, ingen fundamenter under skillevægge og flere dage skåret af byggeprocessen!

Både muret byggeri og træhuse kan med fordel skifte traditionel fundering ud med Sundolitt Fundering, der er nemt at håndtere og samtidigt effektivt og tids- og energibesparende.

Flere og flere nyder godt af Sundolitts Fundering

Blandt de mange fordele ved Sundolitt Fundering vil det navnlig falde professionelle byggefolk i øjnene at system:

  • Reducerer udgravning og støbning
  • Reducerer antallet af arbejdsprocesser
  • Reducerer mandetimer
  • Reducerer tunge løft

Effetivt til lavenergibyggeri.

Se teaser på YouTube her.

Vidste du iøvrigt at

- man ved fundamenter opbygget med brug af Sundolitt Funderingselementer kun bidrager til en CO2 udledning på ca. 40 kg CO₂-ækv./m *

*gevinster ved levering, montage og brug bidrager ligeledes til lavt CO2 aftryk.

Sundolitt funderingselementer bidrager ganske betydeligt til minimeringen af linjetabet (kuldebroen) igennem fundamenter.

sundolitt-traditionell-linjetabsundolitt-fundering-linjetab

Historik

Sundolitt har i mere end 20 år leveret elementer til byggeriet. Til mere end 10.000 byggenheder - lige fra kolonihavehuse til hele skoler, til let og tungt byggeri op til hele to fulde etager.

Til løsninger med normale funderingsforhold og til sandpude-, plade-, lastkonpensation- og pæleløsninger.

Spørg Sundolitt om mulighederne.

Valg af element

Elementvalg afhænger af ønsket isoleringsniveau, ydervægskonstruktion og endelig laststørrelse.

U-element er det typiske valg til ydervægge med tung formur og tung bagmur. Perfekt til lavenergibyggeri. Anvendelse indtil to fulde etager.

L-element er det typiske valg til let byggeri med bæring i ydervæggens bagkant (herunder også tung bagvæg). Perfekt til lavenergibyggeri. Anvendelse indtil to fulde etager.

F-element kan anvendes til almindeligt byggeri såvel tungt som let. Specielt egnet til fritidshusbyggeri - kan kombineres med pælefundering, pladefundering, sandpudefunderingmed mere.

Princip ved lav gundlægning

f-element-1200x600

Ved karnapper og lignende tilskæres elementer specielt og samles med elementsøm på byggepladsen. Kan kombineres med andre funderingsformer som eksempelvis lastkompensation, pladefundering, sandpudefundering og endda pælefundering.

Frost

Elementernes design sikrer at funderingen sker i frostsikker dybde, i henhold til DS/EN 13793, 1. udgave. Se evt. link til rapport fra Aalborg Universitet.

termografi-reduc

Kuldebroafbrydelse

Funderingselementernes design sikrer sammen med ydervægsisolering og terrændæksisolering en effektiv kuldebroafbrydelse - eksempelvis 0,07 W/mK ved U- og L-elementer.

linietab-illu-1200x600

Skillevægge

Bærende og stabiliserende skillevægge placeres på terrændæk, hvorved kuldebroer helt undgås. Ved bærende vægge kan der efter behov etableres en "T-bjælke" i dæk, eventuelt med isolering under med øget trykstyrke.

ikkebarende-skillevag-1200x600barende-skillevag-1200x600

Deformationer/sætninger

Belastninger fordeles således tryk på isolering bliver så ensartet som muligt, eller så lavt som muligt. Ensartede tryk og og effektiv trykfordeling sikrer små og ensartede sætninger, herved reduceres risikoen for fremtidige differenssætninger betydeligt. Større punktlaster kan gives særskilte brede trykflader for at sikre ensartetheden i tryk.

Radon

En løsning der sikrer, jf. SBi anvisning 233 om "Radon og nybyggeri", tæt konstruktion mod undergrunden. Ved muret byggeri ved at betonplade og fundamentsbjælke sammenstøbes, og ved træhuse ved at betonplade afsluttes under ydervægskonstruktionen. Beton skal sikres mod udtørring efter udstøbning. Radontæt samling mellem betondæk og ydervæg skal sikres.

radonindtrangning

Kombination med RadonSafety Suglag. Såvel SBi som BygErfa anbefaler suglag under terrændæk som ekstra sikring.

radonsug-og-funderingselementer

Dimensionering/stabilitet

For eventuel last fra søjler eller anden koncentreret last kan betonens trykflade øges lokalt mod isolering. Forkant- og bagkantbjælke eller forkantbjælke og terrændæk forbindes med rustfri bindere således at vandrette bevægelser undgås.

Lette konstruktioner forankres til bjælke med indstøbte ankre, beslag eller med indboringsankare. Eventuel ekstra ballast kan opnås med forankring til dæk.

forbjalke-forankring-1200x600

Dimensioneringvejledning

Dimensioneringsvejledning kan findes her.

Dimensioneringsvejledning for pælefundering

Dimensioneringsvejledning kan findes her.

Anvendelsesvejledning for let byggeri

Anvendelsesvejledning kan findes her.

Vejledning i montage

Montagevejledning kan findes her.

Brochureblad findes her.

Se animation på YouTube her.

Fundering der virker på pladsen

Man sparer 2-3 dage

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.