Sundolitt logoSundolitt logo
GreenSlab - Nyt beregningsprogram til terrændækGreenSlab - Nyt beregningsprogram til terrændæk
GreenSlab - Nyt beregningsprogram til terrændækGreenSlab - Nyt beregningsprogram til terrændæk

GreenSlab - Nyt beregningsprogram til terrændæk

- Sundolitt og PPCD optimerer CO2 aftryk og projektering af terrændæk

Sundolitt vil sammen med PPCD, der står bag det digitale beregningssprogram greenSlab, hjælpe entreprenører med at skabe og dokumentere mere klimavenlige terrændæk.

Hos rådgiverne er Sundolitts beregningsværktøj SundDATEPS i dag nok det mest kendte, men fremover vil greenSlab være projekteringsprogrammet, man oftest henviser til, når betondæk skal projekteres og CO2-udledningen reduceres. Vi har bidraget med blandt andet klimadata om isoleringsprodukterne Grøn Standard og grå Sundlolitt Climate – højeffektiv isolering, der også er markedsført under overskriften White to Grey.

Hos den rådgivende ingeniørvirksomhed PPCD sigter man efter bedre og nemmere betonløsninger. Her har man et særligt fokus på fiberarmeret beton som en løsning, der specielt kan reducere betonkonstruktioners CO2-aftryk.

Rette isolering kan spare 20 mm beton i terrændækket

”Vi har påvist, at man ved brug af grå Sundolitt Climate generelt kan spare op til 13% CO2 i forhold til brug af hvid EPS - dertil kommer besparelserne der kan opnås ved at anvende greenSlab fra PPCD. Her medregnes stivheden af isoleringen som følge af den forøgede isoleringsevne og dermed reducerede isoleringstykkelse, hvilket reducerer betondækkets tykkelse. På den måde gør materialernes direkte indvirkning på hinanden, at man kan spare CO2 i terrændækket”, fortæller Henrik Vasylyeva, Adm. Direktør i Sundolitt Danmark om mulighederne omkring PPCDs udvikling af beregningsprogrammet greenSlab.

Foruden konkrete CO2 besparelser fremhæver han også fordelen ved, at man med PPCDs beregningsprogram hurtigt og nemt kan udføre de statiske beregninger. Det letter projekteringen af betonelementer med fiberarmering, der ofte vælges til en lang række fundamenter, såsom

  • Punktfundamenter
  • Stribefundamenter
  • Terrændæk/dæk

samt

  • Kældervægge
  • Fundamentsbjælker og
  • Støttevægge

Find Sundolitts nye forbedrede EPD samt isoleringsevne og U værdier til terrændæk på Sundolitts hjemmeside.

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.